seminar woensdagavond 3 april 2019

woensdag 6 februari 2019

Geachte Relatie,

In het kader van uitwisseling van wetenschappelijke informative nodigt BioVitaal u graag weer uit
voor ons seminar van woensdagavond 3 april 2019 in het UMC-Utrecht. Prof. dr. Majorie van
Duursen (VU-Amsterdam) en prof. dr. Hanno Pijl (UMC-Leiden) zullen die avond twee zeer
informatieve lezingen verzorgen. Accreditatie voor dit seminar is aangevraagd bij de MBOG en
andere beroepsorganisaties.

Prof. dr. Majorie van Duursen is toxicoloog en hoogleraar Environmental Health and Toxicology aan
de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek van Van Duursen richt zich mede op de negatieve
effecten die milieuverontreinigende stoffen zoals xenobiotica en residuen van geneesmiddelen,
reeds in zéér lage, soms onschadelijke geachte concentraties, op de gezondheid van de mens en in
het bijzonder die van de vrouw en het kind dat zich in de (intra-uteriene) ontwikkelingsfase bevindt,
kunnen uitoefenen. In haar lezing van 3 april licht zij de risico´s van blootstelling aan deze stoffen
toe.

Prof. dr. Majorie van Duursen (VU-Amsterdam):
Omgaan met onzekerheden in toxicologische risicobeoordeling: een wetenschappelijk perspectief

  • Onzekerheden in risico-analyse en wat dat betekent voor veiligheidsnormen
  • Toxicologische risicobeoordeling: “it’s the dose that makes the poison”?
  • Hogere gevoeligheid voor blootstelling aan chemische stoffen tijdens ontwikkeling
  • Vroege blootstelling, later in het leven ziek: de effecten van hormoonverstoring


Prof. dr. Hanno Pijl is als internist-endocrinoloog op de afdeling Interne Geneeskunde en als
hoogleraar diabetologie, in het bijzonder de neuro-endocriene regulatie van diabetes en
overgewicht, werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum te Leiden. Hij is lid van het bestuur
van het profileringsgebied Veroudering. Van 2008-2017 was hij lid van de Gezondheidsraad
(Commissie Voeding) en van 2014-2017 voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland
(PON). In zijn lezing van 3 april zal hij spreken over de gezondheidsrisico’s die te hoge inname van
glucose en te hoge bloedwaarden van glucose met zich mee kunnen brengen:

Prof. dr. Hanno Pijl (L-UMC): Voeding en diabetes in evolutionair perspectief
1. Er is een epidemie van type 2 diabetes mellitus. Dat heeft veel te maken met onze manier
van leven in de context van onze evolutionaire ontwikkeling.
2. De producten van de landbouw- en industriële revoluties maximeren de bevrediging van
biologische behoeften, maar zijn niet goed voor ons.
3. De huidige richtlijn voor de behandeling van type 2 diabetes mellitus voldoet niet.
4. Leefstijlinterventie moet de primaire insteek zijn om diabetes te voorkomen en te genezen.

Aanmelden en kosten
U kunt zich per e-mail info@biovitaal.nl aanmelden voor dit seminar. Voor de kosten van de zaal en
de sprekers vragen wij een bescheiden bijdrage van 20,00 euro per persoon. Er wordt, zoals
gebruikelijk bij BioVitaal, een elektronische syllabus beschikbaar gesteld. Na afloop van elke lezing is
er gelegenheid voor het stellen van vragen of discussie. Het programma zal (onder voorbehoud) als
volgt verlopen:

  • 18.45-19.15 uur ontvangst met koffie of thee
  • 19.15-20.30 uur uur Lezing Majorie van Duursen
  • 20.30-20.40 uur korte pauze met koffie of thee
  • 20.40-21.55 uur lezing Hanno Pijl


Locatie:
Collegezaal “Maliebaan/Domplein” in het UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3548 CX Utrecht.