Wetgeving

Mogelijke risico’s bij gelijktijdig gebruik van kruiden en geneesmiddelen: www.nvwa.nl/onderwerpen/thema-eten-en-drinken/dossier/voedingssupplementen-en-kruidenpreparaten

Wetgeving kruidenpreparaten: www.nvwa.nl/onderwerpen/levensmiddelen/dossier/voedingssupplementen-en-kruidenpreparaten/overzicht-regels-kruidenpreparaten

Wetgeving voedingssupplementen: www.nvwa.nl/onderwerpen/levensmiddelen/dossier/voedingssupplementen-en-kruidenpreparaten/overzicht-regels-voedingssupplementen

Wetgeving claims per 14 december 2012

Overzicht van de door de EU toegestane gezondheidsclaims per 14 december 2012

Vitamine A: http://www.vwa.nl/onderwerpen/chemische-samenstellingen-verontreinigingen/dossier/vitamine-a/vitamine-a-voor-deskundigen
Vitamine D: http://www.vwa.nl/onderwerpen/chemische-samenstellingen-verontreinigingen/dossier/vitamine-d/vitamine-d-voor-deskundigen
Wetgeving vitamine A en D per oktober 2014: http://wetten.overheid.nl/BWBR0006541

Wetgeving kruiden: http://wetten.overheid.nl/BWBR0012174

Nieuwe ADH waardes: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:285:0009:0012:NL:PDF

Toegestane mineraal- en vitaminenverbindingen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0046:20091221:NL:PDF

EU-richtlijn 2004/24/EG Kruidengeneesmiddelen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0085:0090:nl:PDF

Toelichting op kruidenrichtlijn 2004/24/EG; verschil tussen registratie voor medicinale kruiden en kruiden voor voedingsupplementen: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/71&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en

Regelgeving claims en Codex Alimentarius: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:NL:PDF

Nieuwe EU-regelgeving toegestane claims per 16 mei 2012: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:NL:PDF